Điều khoản và điều kiện

Các điều khoản sử dụng này (”Điều khoản”) cho bạn biết các điều khoản mà bạn có thể sử dụng:

và các nội dung và dịch vụ có sẵn thông qua chúng, được cập nhật hoặc bổ sung theo thời gian.

Trong các Điều khoản này, chúng tôi gọi Trang web của chúng tôi và Ứng dụng chung là”Dịch vụ”. Dịch vụ được sở hữu và điều hành bởi LivWell Holding Company Pte. Ltd. (kinh doanh dưới tên LivWell), một công ty được thành lập tại Singapore (số đăng ký 201939936M) có văn phòng đăng ký tại 10 Anson Road #27 -15, International Plaza, Singapore, 079903 (”LivWell”,”chúng tôi”,”của chúng tôi”, và”chúng tôi”).

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ, vì chúng quy định thỏa thuận pháp lý giữa LivWell và bạn về việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bằng cách tải xuống, cài đặt, sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các Điều khoản này và bạn đồng ý tuân thủ chúng. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không được sử dụng Dịch vụ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Chúng tôi chỉ sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ theo những cách được nêu trong chính sách bảo mật của chúng tôi (INSERT LINK), trừ khi bạn đang sử dụng một dịch vụ cụ thể mà chính sách bảo mật khác áp dụng, như được nêu dưới đây trong Phần 3.

Xin lưu ý rằng việc truyền internet không bao giờ hoàn toàn riêng tư hoặc an toàn và bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin nào bạn gửi bằng Dịch vụ có thể bị người khác đọc hoặc chặn, ngay cả khi có thông báo đặc biệt rằng một truyền tải cụ thể được mã hóa.

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG CHO CÁC DỊCH VỤ CỤ THỂ

Ngoài ra, các dịch vụ được nêu dưới đây sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật sau đây:

Dịch vụ

Địa chỉ webcủa điều khoản sử dụng

Địa chỉ webcủa chính sách bảo mật

Cửa hàng ứng dụng Apple

https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/In-App Mua hàng

https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Cửa hàng Google Play

https://play.google.com/about/play-terms/index.html

https://policies.google.com/privacy?hl=enGoogle Thanh toán

QUYỀN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN

LivWell cấp cho bạn quyền làm những điều sau đây miễn là bạn tuân theo tất cả các quy tắc trong các Điều khoản này:

· tải xuống, cài đặt và sử dụng Ứng dụng và bất kỳ bản cập nhật nào được cung cấp bởi LivWell theo thời gian, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn trên thiết bị di động tương thích do bạn sở hữu hoặc kiểm soát;

· truy cập và sử dụng các chương trình phần thưởng và bảo hiểm miễn phí được thiết lập cho các nhóm người dùng cụ thể; và

· truy cập và duyệt trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn,

(cái”Giấy phép”).

Giấy phép chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và gia đình của bạn. Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho mục đích thương mại, kinh doanh hoặc bán lại.

Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Ứng dụng LivWell không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản Sử dụng này đều được Công ty bảo lưu. Nếu bạn muốn sử dụng phần mềm, danh hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên miền và/hoặc bất kỳ nhận dạng nào khác có các tính năng thương hiệu đáng chú ý hoặc nội dung khác thuộc sở hữu của Công ty, bạn phải có được sự cho phép bằng văn bản của Công ty. Yêu cầu cấp phép có thể được gửi đến Admin@LivWell.asia.

Để tránh bất kỳ nghi ngờ nào, LivWell sở hữu tất cả văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, dữ liệu vị trí và tất cả các hình thức dữ liệu hoặc giao tiếp khác mà LivWell tạo và cung cấp liên quan đến Ứng dụng LivWell, bao gồm nhưng không giới hạn giao diện trực quan, tính năng tương tác, đồ họa, thiết kế, biên dịch Nội dung và tổng hợp xếp hạng đánh giá của người dùng và tất cả các yếu tố và thành phần khác của Ứng dụng LivWell, ngoại trừ Nội dung (như được định nghĩa ở trên). Trừ khi được quy định rõ ràng và rõ ràng ở đây, chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào, và tất cả các quyền trong và đối với Ứng dụng LivWell và Nội dung của LivWell đều được chúng tôi giữ lại.

· GIỚI HẠN ĐỘ TUỔI CỦA NGƯỜI DÙNG

Bạn nên lưu ý rằng Ứng dụng LivWell và (các) Trang web LivWell không dành cho trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải có được sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp đối với việc bạn sử dụng Ứng dụng hoặc (các) Trang web. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn xác nhận rằng cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đã xem xét và chấp nhận Thỏa thuận này. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đang diễn ra, chúng tôi có quyền chấm dứt ngay lập tức bất kỳ tài khoản người dùng có liên quan nào tạo điều kiện cho việc sử dụng đó theo quyết định của chúng tôi.

Nếu bạn biết bất kỳ ai không tuân thủ các giới hạn này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Admin@Livwell.asiaand, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa hoặc chấm dứt tài khoản của anh ấy/cô ấy.

· CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN

LivWell có thể chấm dứt Giấy phép bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào (hoặc không có lý do) bằng cách thông báo cho bạn ít nhất mười bốn (14) ngày rằng Giấy phép đã kết thúc.

Chúng tôi cũng có thể chấm dứt Giấy phép ngay lập tức nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này bằng cách chấm dứt Tài khoản LivWell của bạn mà không cần thông báo cho bạn.

Trong trường hợp bất kỳ Giấy phép nào bị chấm dứt, bạn phải ngừng sử dụng và truy cập Dịch vụ ngay lập tức và xóa bất kỳ bản sao nào của Ứng dụng do bạn nắm giữ.

TÀI KHOẢN LIVWELL

Để sử dụng Ứng dụng và kiếm LivWellCoins, bạn phải tạo Tài khoản LivWell. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng Tài khoản LivWell của bạn cho dù bởi bạn hoặc bên thứ ba. Bạn nên đảm bảo rằng bạn sử dụng số điện thoại di động cá nhân và email để xác minh tài khoản của bạn và mật khẩu mạnh (nếu có) cho Tài khoản LivWell của bạn và rằng các chi tiết về mật khẩu của bạn luôn được giữ bí mật và an toàn.

Bạn không được chọn làm tên người dùng của mình một tên mà bạn không có quyền sử dụng hoặc tên của người khác với ý định mạo danh người đó. Bạn không được chuyển Tài khoản LivWell của mình cho bất kỳ ai khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Quyền truy cập vào Tài khoản LivWell của bạn có thể bị hạn chế hoặc thậm chí không thể nếu bạn mất quyền kiểm soát số điện thoại di động hoặc email mà Tài khoản LivWell của bạn được đăng ký.

Tài khoản LivWell của bạn ghi lại chi tiết về tất cả các đồng LivWell do bạn tạo ra và bất kỳ khoản chuyển LivWell Coins nào đến hoặc từ Tài khoản LivWell của bạn. Vui lòng xem lại Tài khoản LivWell của bạn thường xuyên. Nếu bạn xác định bất kỳ giao dịch sai lầm hoặc hoạt động bất ngờ nào trên Tài khoản LivWell của mình hoặc bạn tin rằng tính bảo mật của Tài khoản LivWell của bạn đã bị xâm phạm, bạn phải cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt.

Các cấp độ thành viên khác nhau có thể áp dụng Tài khoản ToLivwell của những người dùng khác nhau và tùy thuộc vào cấp độ thành viên mà bạn có, quyền truy cập chức năng của Ứng dụng hoặc tạo LivWellCoins của bạn có thể khác nhau.

Khi sử dụng Ứng dụng trên thiết bị di động của bạn, LivWell sẽ hoạt động trong nền của thiết bị di động của bạn, do đó có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin của thiết bị đó.

Ứng dụng ngừng tạo LivWell Coins trên thiết bị di động của bạn nếu bạn không mở Ứng dụng trong một khoảng thời gian cụ thể. Generation of LivWell Coins khởi động lại sau khi bạn mở Ứng dụng tiếp theo. Để biết chi tiết về khung thời gian, vui lòng tham khảo phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi (INSERT URL).

Ứng dụng cho phép bạn gửi Tiền LivWell của mình cho những người dùng khác của Ứng dụng. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã xác minh danh tính của người nhận Tiền LivWell có liên quan trước khi gửi chúng.

KIẾM TIỀN LIVWELL

“Tiền LivWell” là đơn vị trao đổi mà người dùng Ứng dụng chỉ có thể tạo ra thông qua chuyển động vật lý đã được xác minh (ví dụ: các bước). LivWell Coins có thể được sử dụng để nhận được một số lợi ích nhất định được cung cấp thông qua Ứng dụng. LivWell Coins không thể được đổi thành tiền mặt từ LivWell Holdings Ltd. hoặc bất kỳ chi nhánh nào của LivWell, trừ khi chúng tôi đồng ý rõ ràng khác với bạn đăng ký.

Chúng tôi bảo lưu quyền phá hủy Tiền LivWell mà chúng tôi có lý do để tin rằng không được tạo ra bởi chuyển động vật lý đã được xác minh và đình chỉ hoặc vô hiệu hóa bất kỳ Tài khoản LivWell nào được sử dụng theo cách đó.

Chúng tôi bảo lưu quyền phá hủy hoặc phân phối lại Tiền LivWell mà chúng tôi có lý do để tin rằng đã thu được thông qua gian lận, ví dụ bằng cách lừa đảo người dùng LivWell khác, và đình chỉ hoặc vô hiệu hóa bất kỳ Tài khoản LivWell nào được sử dụng theo cách đó.

Chúng tôi bảo lưu quyền và giữ quyền quyết định tuyệt đối để xác định và thay đổi, theo thời gian, các hình thức di chuyển đủ điều kiện, thuật toán xác minh chuyển động và số lượng chuyển động đã được xác minh phải được thực hiện bởi người dùng để tạo LivWell Coin bằng Ứng dụng (ví dụ: chúng tôi có thể thay đổi số bước đã được xác minh cần thiết để tạo LivWell Coin).

Chi tiết về các tiêu chí đủ điều kiện hiện tại và khối lượng chuyển động đã được xác minh cần thiết để tạo Tiền LivWell được cung cấp trong Câu hỏi thường gặp của chúng tôi (URL ADD). Việc xác minh chuyển động do Ứng dụng thực hiện được coi là cuối cùng và không thể sửa đổi hoặc đảo ngược.

Chúng tôi có thể giới hạn số tiền LivWell tối đa mà người dùng Ứng dụng có thể tạo ra mỗi ngày bằng Ứng dụng. Giới hạn áp dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào cấp thành viên của người dùng có liên quan hoặc các tiêu chí khác mà chúng tôi đã chọn để áp dụng và chúng tôi có thể tăng hoặc giảm giới hạn đó theo thời gian.

Chúng tôi có quyền áp dụng các khoản phí liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng LivWell theo thời gian, có thể áp dụng cho tất cả hoặc các loại người dùng cụ thể hoặc cho việc sử dụng chức năng hoặc dịch vụ cụ thể được truy cập thông qua Ứng dụng LivWell. Tiền tệ và số tiền của bất kỳ khoản phí nào như vậy có thể được xác định bởi chúng tôi theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi.

THỊ TRƯỜNG LIVWELL

Thông qua ứng dụng, chúng tôi cũng cung cấp “LivWellMarketplace”, được sử dụng để có được cả chiết khấu và phần thưởng cũng như mua quyền truy cập vào các sản phẩm vật lý hoặc kỹ thuật số.

Hệ thống này được vận hành với các mã (”Mã bán hàng”) có thể được sử dụng để có được lợi ích từ bên thứ ba (điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở các chiết khấu có thể được sử dụng với các nhà bán lẻ, trang web hoặc các dịch vụ khác) (”Lợi ích của bên thứ ba”). Bạn có thể mua Mã giảm giá**** này với LivWell Coins trên LivWellMarketplace của chúng tôi. Mặc dù Mã giảm giá**** có thể cho phép bạn nhận được Lợi ích của Bên Thứ Ba, nhưng bạn đang ký hợp đồng trực tiếp với chúng tôi khi bạn chi tiêu Tiền LivWell của mình trên LivWell Marketplace để mua Mã giảm giá.

Bạn đồng ý rằng LivWell Holdings Ltd. không chịu trách nhiệm về bất kỳ Lợi ích của Bên Thứ Ba nào. Bạn đang ký hợp đồng trực tiếp với bên thứ ba có liên quan khi bạn đổi hoặc sử dụng Mã Bán hàng của mình để có được Lợi ích của Bên Thứ Ba và bất kỳ quy đổi hoặc sử dụng nào xảy ra trên trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba không do chúng tôi kiểm soát. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không kiểm soát và không đảm bảo chất lượng, sự an toàn hoặc tính hợp pháp của bất kỳ Lợi ích của Bên Thứ Ba, sự thật hoặc tính chính xác của các ưu đãi của họ hoặc khả năng của bên thứ ba trong việc cung cấp bất kỳ hàng hóa, dịch vụ hoặc lợi ích khác được cung cấp. Trừ khi có thỏa thuận rõ ràng với bạn, chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi không hoạt động như đại lý, nhà thầu, đối tác hoặc bất kỳ hình thức đại diện nào của bên thứ ba mà Quyền lợi của Bên thứ ba được quảng bá thông qua LivWell Marketplace. Hoạt động LivWell Marketplace của chúng tôi không nên được coi là sự chứng thực (rõ ràng hoặc ngụ ý) đối với bất kỳ hàng hóa, dịch vụ hoặc lợi ích khác được cung cấp trên đó, cũng như của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bất kỳ quy đổi hoặc sử dụng Mã Bán hàng đều phải tuân theo bất kỳ điều khoản nào được nêu như một phần của Mã Bán hàng.

LivWell Holdings Ltd. có quyền thay đổi lựa chọn Mã Bán hàng được cung cấp và số lượng Tiền LivWell cần thiết để đổi bất kỳ Mã Giảm giá nào được cung cấp trên LivWell Marketplace, cũng như giới hạn số lượng mã giảm giá có thể được đổi bất kỳ Mã giảm giá nào bởi bất kỳ người dùng hoặc nhóm người dùng nào theo quyết định tuyệt đối của mình.

· RÚT THĂM GIẢI THƯỞNG

Thỉnh thoảng, LivWell có thể cung cấp cho bạn cơ hội tham gia rút thăm giải thưởng do một trong những đối tác bên thứ ba của chúng tôi tài trợ. Tên của đối tác bên thứ ba sẽ được xác định khi bạn tham gia rút thăm giải thưởng và bất kỳ điều khoản cụ thể nào liên quan đến rút thăm giải thưởng. Mỗi lần rút thăm sẽ tuân theo các điều khoản rút thăm chung của chúng tôi.

· TRỢ CẤP BẢO HIỂM

Là một phần của dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn bảo hiểm miễn phí (” Trợ cấp bảo hiểm”). Tài trợ Bảo hiểm sẽ được áp dụng cho tất cả người dùng LivWell, các điều khoản áp dụng và trình độ của từng người dùng LivWell sẽ do LivWellHoldings Ltd quyết định riêng.

Việc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi ngăn cản việc chấp nhận các khoản Trợ cấp Bảo hiểm không thường xuyên của chúng tôi. Để biết chi tiết về cách thức thực hiện các điều kiện chấp nhận, vui lòng xem trang Điều kiện Trợ cấp Bảo hiểm (ADD URL).

· BẢO HIỂM & SẢN PHẨM TÀI CHÍNH

Người dùng có thể đăng ký và mua bảo hiểm và các sản phẩm tài chính khác thông qua ứng dụng của chúng tôi. Các sản phẩm này sẽ được áp dụng các điều khoản và điều kiện cụ thể, sẽ được nêu tại thời điểm mua hàng. Việc hoàn tất giao dịch mua hoặc đăng ký sẽ khiến bạn bị ràng buộc với các điều khoản và điều kiện đó.

· QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ (bao gồm trong Ứng dụng và Trang web) trên toàn thế giới thuộc về chúng tôi (hoặc người cấp phép của chúng tôi) và các quyền trong Dịch vụ được cấp phép (không bán) cho bạn. Bạn không có quyền sở hữu trí tuệ trong hoặc đối với Dịch vụ ngoài quyền sử dụng chúng theo các Điều khoản này.

“LivWell” là tên thương mại của LivWellHoldings Ltd. và chúng tôi nắm giữ quyền nhãn hiệu thương mại đã đăng ký và chưa đăng ký đối với tên này.

· NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ dữ liệu, văn bản, hình ảnh, đồ họa và nội dung khác mà bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ (”Nội dung của bạn“).

Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ Nội dung người dùng nào. Tuy nhiên, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, cấp phép lại, vĩnh viễn để sử dụng, tổng hợp, sao chép, xuất bản, phân phối, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, nâng cao và truyền đạt và khai thác đầy đủ Nội dung của bạn cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến Dịch vụ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bất cứ lúc nào.

Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân như chiều cao, cân nặng, giới tính, nhịp tim, số bước hoặc lượng calo của bạn. Bằng cách cung cấp Nội dung, (a) bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, cấp phép lại để sử dụng, sao chép, xuất bản, phân phối, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, nâng cao và truyền đạt Nội dung đó theo thời gian cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến Ứng dụng LivWell, (các) Trang web LivWell và hoạt động kinh doanh của chúng tôi theo thời gian và (b) bạn đồng ý bồi thường Công ty và các chi nhánh, giám đốc,, và nhân viên và giữ họ khỏi mọi khiếu nại và chi phí, bao gồm phí luật sư, phát sinh từ các phương tiện truyền thông và/hoặc sự thất bại của bạn để tuân thủ các điều khoản được mô tả trong Thỏa thuận này.

Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm và không xác nhận Nội dung của Bạn hoặc bất kỳ dữ liệu, văn bản, hình ảnh, đồ họa và nội dung khác có thể được gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ bởi người dùng khác (”Khác Nội dung người dùng”) và rằng chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa Nội dung của bạn hoặc bất kỳ Nội dung người dùng nào khác. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền theo dõi, kiểm duyệt, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào như vậy mà không có nghĩa vụ.

Nói chung, chúng tôi sẽ chỉ xem xét Nội dung của Bạn nếu nội dung đó có liên quan đến vấn đề mà chúng tôi đang điều tra do truy vấn từ bạn hoặc người dùng khác, do khiếu nại về việc tạm ngưng tài khoản hoặc do sự cố kỹ thuật với Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập và sử dụng Nội dung của bạn cho mục đích này.

Bạn sẽ đảm bảo rằng Nội dung của bạn chính xác, đầy đủ, cập nhật và tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành.

Bạn đồng ý rằng Nội dung của bạn không được:

(i) vi phạm bản quyền hoặc các quyền khác của bên thứ ba (ví dụ: nhãn hiệu thương mại, quyền riêng tư, v.v.);

(ii) chứa nội dung khiêu dâm hoặc nội dung khiêu dâm;

(iii) chứa nội dung thù hận, phỉ báng hoặc phân biệt đối xử hoặc kích động thù hận đối với bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào;

(iv) khai thác trẻ vị thành niên;

(v) mô tả các hành vi bất hợp pháp hoặc bạo lực cực đoan;

(vi) mô tả sự tàn ác với động vật hoặc bạo lực cực đoan đối với động vật;

(vii) thúc đẩy các kế hoạch gian lận, kế hoạch tiếp thị đa cấp (MLM), các chương trình làm giàu nhanh chóng, chơi game và cờ bạc trực tuyến, tặng tiền mặt, kinh doanh tại nhà hoặc bất kỳ dự án kiếm tiền đáng ngờ nào khác; hoặc

(viii) vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào.

SỬ DỤNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

· tìm cách tạo Tiền LivWell bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài chuyển động vật lý thực sự của bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện được LivWell quy định theo thời gian và đặc biệt, bạn không được (i) mô phỏng bất kỳ chuyển động nào bằng phương tiện nhân tạo và/hoặc cơ học, (ii) tranh thủ bên thứ ba tạo ra LivWell Coin thay mặt bạn (tuy nhiên, bạn có thể nhận được chuyển tiền LivWell Coin do người dùng khác tạo hợp lệ bằng chức năng có sẵn trong Ứng dụng);

· sao chép, điều chỉnh, truyền tải, thiết kế ngược, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, bán Ứng dụng hoặc Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào có thể truy cập được trên một trong hai, trừ khi được cho phép rõ ràng bởi các Điều khoản này hoặc luật hiện hành;

· vận hành nhiều hơn một Tài khoản LivWell; **

· sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách thức bất hợp pháp nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, hoặc theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các Điều khoản này, hoặc hành động gian lận hoặc độc hại, ví dụ, bằng cách hack hoặc chèn mã độc, bao gồm vi rút hoặc dữ liệu có hại, vào Dịch vụ;

· tái tạo, đóng khung, hiển thị hoặc phản chiếu Dịch vụ không phải là hậu quả cần thiết của hoạt động bình thường của bạn;

vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ;

· truyền tải bất kỳ tài liệu phỉ báng, rõ ràng, xúc phạm hoặc phản cảm nào khác trên Dịch vụ;

sử dụng Dịch vụ theo cách có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải, làm suy yếu hoặc xâm phạm hệ thống hoặc bảo mật của chúng tôi hoặc can thiệp vào người dùng khác;

· sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào, bao gồm bất kỳ luật kiểm soát xuất khẩu hiện hành, luật bảo mật hoặc bất kỳ mục đích nào khác mà LivWell không có ý định hợp lý;

sử dụng bất kỳ công nghệ nào cản trở hoạt động đúng đắn của Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bao gồm bằng cách chặn bất kỳ quảng cáo hoặc khuyến mãi nào được hiển thị trên đó; hoặc

· thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào từ Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào, trừ khi chúng tôi có thỏa thuận bằng văn bản khác.

Nếu chúng tôi phát hiện ra bất kỳ vi phạm Điều 14 này của bạn, chúng tôi có thể ngay lập tức đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Ứng dụng và xóa và xóa bất kỳ nội dung vi phạm nào khỏi Dịch vụ.

THAY ĐỔI VÀ CẬP NHẬT DỊCH VỤ

LivWell bảo lưu quyền bất cứ lúc nào theo quyết định tuyệt đối của mình để thay đổi chức năng hoặc nội dung của Dịch vụ mà không cần thông báo cho bạn.

Chúng tôi có thể phát hành các bản cập nhật cho Ứng dụng theo thời gian. Tùy thuộc vào bản chất của bản cập nhật, bạn có thể không tiếp tục sử dụng Ứng dụng cho đến khi bạn tải xuống phiên bản mới nhất của Ứng dụng.

TÍNH KHẢ DỤNG CỦA DỊCH VỤ

Dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có” với tất cả các lỗi. Chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào của nó, sẽ luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể đình chỉ, rút lại, ngừng hoặc thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ là do bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi sẽ không tin bạn nếu Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nó) không khả dụng bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

LivWell có thể bao gồm trong Dịch vụ của mình các liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng khác thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi các bên thứ ba (”Dịch vụ bên thứ ba”). Bạn cũng đồng ý rằng LivWell không có quyền kiểm soát đối với nội dung Dịch vụ của Bên Thứ Ba và không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên Dịch vụ của Bên Thứ ba đó cũng như đối với bất kỳ việc sử dụng hoặc sự tin cậy nào đối với nội dung của Dịch vụ của Bên Thứ ba đó của bạn. Thực tế là chúng tôi có thể liên kết với Dịch vụ của bên thứ ba không có nghĩa là chúng tôi xác nhận nó hoặc các sản phẩm/dịch vụ trên đó. Đặc biệt, khi Dịch vụ của bên thứ ba liên quan đến sức khỏe của bạn, bạn nên luôn luôn tư vấn y tế thích hợp trước khi sử dụng.

GIỚI HẠN CỦA DỊCH VỤ; KHÔNG CÓ TƯ VẤN Y TẾ

Dịch vụ chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và giải trí. Nó không đưa ra lời khuyên về điều nàybạn nên dựa vào. Bạn phải nhận được lời khuyên chuyên nghiệp hoặc chuyên gia trước khi thực hiện hoặc kiềm chế bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin thu được từ Ứng dụng. Mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để cập nhật thông tin do Ứng dụng cung cấp, chúng tôi không tuyên bố, đảm bảo hoặc đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng thông tin đó là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật.

Dịch vụ không chứa hoặc cấu thành, và không nên được hiểu là, bất kỳ hình thức tư vấn hoặc ý kiến y tế, chẩn đoán hoặc điều trị nào và không bao giờ được sử dụng để thay thế cho chăm sóc y tế khẩn cấp. Việc bạn sử dụng Dịch vụ không tạo ra mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân giữa bạn và LivWell.

Nếu bạn có tình trạng khẩn cấp về sức khỏe tâm thần hoặc y tế, hoặc đang thực hiện các hành động có thể gây hại cho bạn hoặc cho người khác, bạn nên tìm cách điều trị khẩn cấp tại phòng cấp cứu gần nhất hoặc gọi đường dây trợ giúp khẩn cấp.

Chúng tôi không phải là chuyên gia y tế được cấp phép, và chúng tôi không kinh doanh cung cấp tư vấn y tế hoặc thực hành y học. Bạn nên luôn luôn tham khảo ý kiến của một chuyên gia y tế có trình độ trước khi bắt đầu hoặc sửa đổi bất kỳ chế độ ăn uống hoặc chương trình tập thể dục nào, và chỉ chuyên gia y tế của bạn mới có thể xác định liệu trình điều trị phù hợp cho bạn và xác định điều gì là an toàn, phù hợp và hiệu quả dựa trên nhu cầu của bạn.

NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY

Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi có thể thực hiện đối với các Điều khoản này trong tương lai sẽ được đăng trên Trang web và Ứng dụng và, nếu thích hợp, được thông báo cho bạn qua email. Vui lòng xem trang này thường xuyên để xem bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với các Điều khoản này.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cung cấp các điều khoản hoặc hướng dẫn bổ sung liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và khi chúng tôi làm điều này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản hoặc hướng dẫn bổ sung mà chúng tôi cung cấp bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN

Dịch vụ không được phát triển để đáp ứng các yêu cầu cá nhân của bạn, và do đó bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các cơ sở và chức năng của Dịch vụ đáp ứng yêu cầu của bạn.

Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại mà bạn phải chịu do kết quả có thể thấy trước của việc chúng tôi vi phạm các Điều khoản này hoặc sự sơ suất của chúng tôi lên đến giới hạn tổng hợp tối đa được quy định trong đoạn sau.

Trách nhiệm tổng hợp tối đa của chúng tôi đối với bạn đối với Dịch vụ (cho dù trong hợp đồng, hành vi sai trái (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc cách khác) trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá tổng số tiền năm đô la (5 USD).

Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn dưới bất kỳ hình thức nào khi làm như vậy là bất hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc vì gian lận hoặc giả mạo gian lận.

Trong phạm vi tối đa được applicablelaw cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ việc sử dụng trái phép Tài khoản Livwell của bạn do bạn không duy trì quyền truy cập hạn chế vào thiết bị di động hoặc thẻ SIM di động của bạn, tính bảo mật hoặc bảo mật thông tin người dùng của bạn hoặc không sử dụng mật khẩu mạnh.

Việc dựa vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Livwell hoặc liên quan đến Dịch vụ LivWell là hoàn toàn rủi ro của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định hoặc hành động nào bạn thực hiện dựa trên thông tin và tài liệu có sẵn thông qua Dịch vụ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu việc cung cấp Dịch vụ hoặc hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi bị trì hoãn bởi một sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn càng sớm càng tốt để bạn biết và chúng tôi sẽ thực hiện các bước để giảm thiểu ảnh hưởng của sự chậm trễ. Nếu chúng tôi làm điều này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ gây ra bởi sự kiện này nhưng nếu có rủi ro chậm trễ đáng kể, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chấm dứt hợp đồng với chúng tôi và nhận được tiền hoàn lại cho bất kỳ Dịch vụ nào bạn đã thanh toán nhưng không nhận được.

YÊU CẦU CỬA HÀNG ỨNG DỤNG

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tính khả dụng của Ứng dụng của chúng tôi phụ thuộc vào các cửa hàng bên thứ ba mà bạn tải xuống ứng dụng, bao gồm cả của Apple Inc.Apple”) Cửa hàng ứng dụng (”Cửa hàng ứng dụng AppleApp”) và Google LLC (”Google”) Cửa hàng ứng dụng (”Google Play”).

Là người dùng Apple App Store, chúng tôi được yêu cầu bao gồm một số điều khoản pháp lý nhất định trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi và những điều khoản này được nêu trong Đính kèm 1 của các Điều khoản này. Bạn đồng ý tuân thủ và giấy phép sử dụng ứng dụng của chúng tôi được điều kiện bởi việc bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện Apple AppStore như vậy. Trong phạm vi các điều khoản và điều kiện khác từ Apple App Store đó ít hạn chế hơn hoặc mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Sử dụng này, các điều khoản và điều kiện hạn chế hơn hoặc mâu thuẫn hơn trong Điều khoản Sử dụng này sẽ được áp dụng.

Thông qua Ứng dụng của chúng tôi, bạn có thể mua (”In-AppPurchase”) một số hàng hóa hoặc tính năng được thiết kế để nâng cao hiệu suất của Dịch vụ. Khi bạn thực hiện Mua hàng trong ứng dụng, bạn đang thực hiện thông qua dịch vụ Apple iTunes và bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện tương ứng của họ, có tại http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html.

CHUNG

Chúng tôi có thể chuyển các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản này cho bên thứ ba. Chúng tôi sẽ luôn thông báo cho bạn bằng văn bản nếu điều đó xảy ra và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chuyển nhượng sẽ không ảnh hưởng đến các quyền của bạn theo hợp đồng.

Bạn không có quyền chuyển nhượng quyền hoặc nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Nếu chúng tôi không yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Điều khoản sử dụng này, hoặc nếu chúng tôi không thực thi các quyền của chúng tôi đối với bạn, hoặc nếu chúng tôi trì hoãn làm như vậy, điều đó sẽ không có nghĩa là chúng tôi đã từ bỏ các quyền của chúng tôi đối với bạn và sẽ không có nghĩa là bạn không phải tuân thủ các nghĩa vụ đó. Nếu chúng tôi từ bỏ mặc định của bạn, chúng tôi sẽ chỉ ghi lại và điều đó sẽ không có nghĩa là chúng tôi sẽ tự động từ bỏ bất kỳ mặc định nào của bạn.

Mỗi quy định của các Điều khoản này hoạt độngriêng biệt. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào quyết định rằng bất kỳ điều nào trong số đó là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, các điều kiện còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và có hiệu lực đầy đủ.

Các Điều khoản này và thỏa thuận của chúng tôi được điều chỉnh bởi luật pháp Singapore. Bạn có thể đưa ra các thủ tục tố tụng liên quan đến Dịch vụ tại các tòa án Singapore.

Đính kèm 1

Điều khoản App Store

  1. Điều khoản sử dụng được ký kết giữa bạn và LivWell Asia chứ không phải với Apple. Ứng dụng LivWell và nội dung của nó là trách nhiệm của chúng tôi, người cấp phép và người dùng Ứng dụng LivWell (trong phạm vi mà những người dùng đó tạo, gửi hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào thông qua Ứng dụng LivWell) chứ không phải Apple.
  2. Giấy phép sử dụng Ứng dụng LivWell được cấp theo Điều khoản Sử dụng này là giấy phép không thể chuyển nhượng cho bạn sử dụng Ứng dụng LivWell trên sản phẩm mang thương hiệu Apple mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát theo các quy tắc sử dụng được quy định trong Điều khoản dịch vụ của Apple App Store, ngoại trừ việc Ứng dụng LivWell có thể được truy cập, mua lại và sử dụng bởi các tài khoản khác liên kết với bạn thông qua bất kỳ thỏa thuận chia sẻ gia đình hoặc mua hàng số lượng lớn nào với Apple.
  3. Bạn và chúng tôi thừa nhận rằng Apple không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến Ứng dụng LivWell. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ bảo trì hoặc hỗ trợ liên quan đến Ứng dụng LivWell.
  4. Apple sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào đối với Ứng dụng LivWell và bất kỳ khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí nào do bất kỳ sự cố nào của Ứng dụng LivWell không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào được nêu trong Điều khoản Sử dụng này sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm của chúng tôi.
  5. Chúng tôi, không phải Apple, chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng LivWell hoặc việc bạn sở hữu và/hoặc sử dụng Ứng dụng LivWell, bao gồm, nhưng không giới hạn: (i) khiếu nại trách nhiệm về sản phẩm; (ii) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Ứng dụng LivWell không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iii) khiếu nại phát sinh theo bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự.
  6. Trong trường hợp có bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng Ứng dụng LivWell hoặc việc sở hữu hoặc sử dụng Ứng dụng LivWell của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó, LivWell chứ không phải Apple sẽ chịu trách nhiệm điều tra, bảo vệ, giải quyết và giải quyết bất kỳ khiếu nại vi phạm sở hữu trí tuệ nào đó.
  7. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) bạn không cư trú tại một quốc gia phải chịu lệnh cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”; và (ii) bạn không được liệt kê trong bất kỳ danh sách nào của Chính phủ Hoa Kỳ về các bên bị cấm hoặc bị hạn chế.
  8. Bạn phải tuân thủ bất kỳ điều khoản của bên thứ ba nào áp dụng cho việc sử dụng Ứng dụng LivWell theo thời gian.
  9. Apple và các công ty con của Apple là bên thứ ba thụ hưởng Điều khoản Sử dụng và khi bạn chấp nhận Điều khoản Sử dụng này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi các Điều khoản Sử dụng này đối với bạn với tư cách là bên thụ hưởng bên thứ ba của Điều khoản Sử dụng này.10. LivWell cung cấp các giao dịch mua trong ứng dụng tùy chọn dưới dạng đăng ký tự động gia hạn. Đăng ký tự động gia hạn trừ khi nó bị hủy ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại. Tài khoản của bạn sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại. Bạn có thể quản lý và hủy đăng ký của mình bằng cách truy cập cài đặt tài khoản App Store sau khi mua.

Điều khoản tài trợ bảo hiểm

LivWell Holding Pte. Ltd. và các công ty con của nó (“chúng tôi”) đang kinh doanh cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm thông qua ứng dụng của nó. Chính sách điều kiện cấp bảo hiểm này (cùng với các điều khoản sử dụng của chúng tôi https://www.livwell.asia/terms-of-use.html và bất kỳ tài liệu nào khác được đề cập trong đó) nêu ra cơ sở mà chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập từ bạn hoặc mà bạn cung cấp cho chúng tôi, để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các sản phẩm bảo hiểm. Vui lòng đọc kỹ những điều sau đây để hiểu ý nghĩa của việc sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Bằng cách truy cập http://livwell.asia/ hoặcĐăng nhập và sử dụng Ứng dụng LivWell, bạn chấp nhận và đồng ý với các thực tiễn được mô tả trong chính sách này.

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không được sử dụng Dịch vụ.

1. Chấp nhận Chính sách bảo hiểm miễn phí

1.1. Là người dùng Ứng dụng, bạn thừa nhận và đồng ý nhận các hợp đồng bảo hiểm miễn phí do các mốc quan trọng đạt được. Các thông tin này được ban hành theo quyết định riêng của Livwell Asia và các công ty liên kết và tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này.

1.2. Việc ban hành chính sách bảo hiểm miễn phí như phần thưởng quan trọng phụ thuộc vào sự tham gia tích cực của bạn và đạt được các cột mốc cụ thể trong Ứng dụng. Các mốc quan trọng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định, đạt được các mục tiêu cụ thể hoặc thể hiện sự tương tác nhất quán với Ứng dụng.

1.3. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc chấp nhận các chính sách bảo hiểm miễn phí này không yêu cầu bất kỳ khoản thanh toán hoặc phí bảo hiểm bổ sung nào từ bạn. Các chính sách được cung cấp như một lợi ích miễn phí và không có giá trị tiền tệ.

2. Đủ điều kiện và bảo hiểm

2.1. Các tiêu chí đủ điều kiện, thông tin bảo hiểm và điều kiện của các hợp đồng bảo hiểm miễn phí sẽ được thông báo cho bạn trong Ứng dụng hoặc thông qua các kênh liên lạc khác do Livwell Asia xác định. Những chi tiết này có thể thay đổi theo quyết định của Livwell Asia.

2.2. Livwell Asia có quyền xác định thời hạn bảo hiểm và bất kỳ hạn chế hoặc loại trừ nào liên quan đến các chính sách bảo hiểm miễn phí. Các chi tiết như vậy sẽ được cung cấp cho bạn trước hoặc tại thời điểm nhận được chính sách.

2.3. Bạn hiểu rằng các khoản bảo hiểm miễn phí được cung cấp dưới dạng phần thưởng quan trọng là tách biệt với bất kỳ khoản bảo hiểm nào khác mà bạn có thể đã mua hoặc đăng ký thông qua Livwell Asia, các công ty liên kết hoặc đối tác của Livwell Asia.

3. Sự đồng ý vàsử dụng dữ liệu

3.1. Bằng cách chấp nhận các Điều khoản này, bạn thừa nhận rằng bạn đã đồng ý cho Livwell Asia sử dụng thông tin cá nhân và dữ liệu được thu thập thông qua Ứng dụng hoặc các đối tác, chẳng hạn như nhưng không giới hạn tên, số điện thoại, ID quốc gia và dữ liệu sinh trắc học, để quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ban hành các hợp đồng bảo hiểm miễn phí như một dấu mốc.

3.2 Bằng cách chấp nhận các Điều khoản này, bạn đã đọc và hiểu chính sách bảo hiểm với các điều khoản theo tệp đính kèm được chia sẻ trong email của bạn bất cứ khi nào hợp đồng được ban hành.

3.2. Livwell Asia sẽ xử lý thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn theo luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

4. Chấm dứt và sửa đổi

4.1. Livwell Asia có quyền thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt tính năng phần thưởng cột mốc chính sách bảo hiểm miễn phí, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc không có trách nhiệm pháp lý.

4.2. Trong trường hợp chấm dứt hoặc sửa đổi, bất kỳ phần thưởng cột mốc chưa thanh toán hoặc chưa được đổi sẽ bị hủy bỏ, trừ khi Livwell Asia có quy định khác.

5. Linh tinh

5.1. Các Điều khoản này tạo thành thỏa thuận toàn bộ giữa bạn và Livwell Asia về tính năng phần thưởng quan trọng của chính sách bảo hiểm miễn phí và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc thỏa thuận nào trước đó.

5.2. Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến các Điều khoản này sẽ được giải quyết tại tòa án Việt Nam.

Các Điều khoản Sử dụng này được cập nhật lần cuối vào ngày 28 tháng 2 năm 2023.

Một đời sống khỏe toàn diện

Hãy để LivWell đồng hành cùng bạn mang đến lợi ích tốt nhất cho một đội ngũ xuất sắc
Nhận báo giá
__wf_reserved_kế thừa
__wf_reserved_kế thừa