Chính sách bảo mật

Công ty TNHH LivWellHolding Ltd. (“chúng tôi”) cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách này (cùng với các điều khoản sử dụng của chúng tôi https://www.livwell.asia/terms-of-use.html và bất kỳ tài liệu nào khác được đề cập đến onit) đặt ra cơ sở để chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ những điều sau đây để hiểu quan điểm và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó. Bằng cách ghé thăm http://livwell.asia/ HOẶC đăng nhập và sử dụng Ứng dụng LivWell, bạn chấp nhận và đồng ý với các thông lệ được mô tả trong chính sách này.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin theo những cách sau: Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Đây là thông tin về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi www.livwell.asia hoặc Ứng dụng LivWell (“trang web của chúng tôi”) hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, e-mail hoặc bằng cách khác. Nó bao gồm thông tin bạn cung cấp khi bạn đăng ký sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký dịch vụ của chúng tôi, gửi dữ liệu của bạn, tham gia vào các bảng thảo luận hoặc các chức năng truyền thông xã hội khác trên trang web của chúng tôi và khi bạn báo cáo sự cố với trang web của chúng tôi. Thông tin bạn cung cấp có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại của bạn, thông tin cá nhân như chiều cao, cân nặng, giới tính và các thông tin liên quan đến sức khỏe khác, sở thích và sở thích, mô tả cá nhân và hình ảnh và bất kỳ thông tin nào khác có thể được yêu cầu để tạo dữ liệu sức khỏe và sử dụng chung Ứng dụng LivWell. Thông tin chúng tôi nhận được từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi tự động thu thập thông tin về các dịch vụ mà bạn sử dụng và cách bạn sử dụng chúng, như thông tin sau:

· Thông tin kỹ thuật, bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối thiết bị di động hoặc máy tính của bạn với Internet, thông tin đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, các loại và phiên bản trình cắm trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng;

· Thông tin về lượt truy cập của bạn, bao gồm Bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL) đầy đủ, luồng nhấp chuột đến, qua và từ trang web của chúng tôi (bao gồm ngày và giờ), sản phẩm bạn đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi trang, lỗi tải xuống, thời gian truy cập vào một số trang nhất định, thông tin tương tác trang (chẳng hạn như cuộn, nhấp chuột và qua chuột), phương pháp được sử dụng để duyệt ra khỏi trang và bất kỳ số điện thoại nào được sử dụng để gọi số dịch vụ khách hàng của chúng tôi; và

· Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân bao gồm (không giới hạn) những thông tin sau: tên, số điện thoại di động, địa chỉ email, mật khẩu, địa chỉ IP, số nhận dạng thiết bị duy nhất và thông tin nhận dạng khác, chi tiết tiểu sử, vị trí, hình ảnh và/hoặc thông tin thanh toán. Thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác. Đây là thông tin chúng tôi nhận được về bạn nếu bạn sử dụng bất kỳ trang web nào khác mà chúng tôi vận hành hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi thu thập dữ liệu đó nếu chúng tôi có ý định chia sẻ dữ liệu đó trong nội bộ và kết hợp dữ liệu đó với dữ liệu được thu thập trên trang web này. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các bên thứ ba (bao gồm, ví dụ, các đối tác kinh doanh, nhà tuyển dụng, nhà thầu phụ trong kỹ thuật, mạng quảng cáo, nhà cung cấp phân tích, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm). Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi nhận được thông tin về bạn từ họ và các mục đích mà chúng tôi dự định sử dụng thông tin đó.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin lưu giữ về bạn theo các cách sau: Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này:

· xác minh chuyển động vật lý và vị trí của bạn và phát hành LivWell Coin trên cơ sở dữ liệu đã được xác minh này thông qua các thiết bị được kết nối hoặc thiết bị đeo được của bạn;

· thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn số liệu thống kê sức khỏe, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi nói riêng, cung cấp các khuyến nghị về sức khỏe và thể dục, bao gồm nhưng không giới hạn, các lớp đào tạo, bài học, thực phẩm và đồ uống và các dịch vụ sức khỏe và lối sống khác do các đối tác của chúng tôi cung cấp;

Cung cấp cho bạn hoặc cho phép các bên thứ ba được chọn cung cấp cho bạn thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ mà chúng tôi cảm thấy có thể bạn quan tâm. Nếu bạn là khách hàng hiện tại, chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn bằng phương tiện điện tử (e-mail hoặc thông qua trang web của chúng tôi) với thông tin về hàng hóa và dịch vụ. Nếu bạn là khách hàng mới và khi chúng tôi cho phép các bên thứ ba được chọn sử dụng dữ liệu của bạn, chúng tôi (hoặc họ) sẽ liên hệ với bạn bằng phương tiện điện tử chỉ khi bạn đồng ý với điều này. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn theo cách này hoặc chuyển thông tin của bạn cho bên thứ ba cho mục đích tiếp thị, vui lòng đánh dấu vào ô liên quan nằm trên biểu mẫu mà chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn;

· thông báo cho bạn về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi; và

· Để đảm bảo rằng nội dung từ trang web của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này:

• tạo ra Tiền LivWell có thể được sử dụng để đổi các sản phẩm, dịch vụ và các lợi ích khác thông qua trang web của chúng tôi;

• để quản lý trang web của chúng tôi và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và mục đích khảo sát;

• cải thiện trang web của chúng tôi để đảm bảo rằng nội dung được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn;

• cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của dịch vụ của chúng tôi, khi bạn chọn làm như vậy;

• là một phần trong nỗ lực của chúng tôi để giữ cho trang web của chúng tôi an toàn và bảo mật;

• để kiểm tra hoặc hiểu được hiệu quả của quảng cáo mà chúng tôi cung cấp cho bạn và những người khác, và để cung cấp quảng cáo có liên quan cho bạn;

• đưa ra các đề xuất và đề xuất cho bạn và những người dùng khác của trang web của chúng tôi về hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn hoặc họ có thể quan tâm;

• vận hành Nền tảng Phần thưởng LivWell;

• để điều tra tranh chấp trong trường hợp có bất kỳ dữ liệu bất thường hoặc gian lận hoặc tranh chấp liên quan đến LivWell Coins; và/hoặc

• nhà phát triển yêu cầu quyền đọc và ghi dữ liệu sức khỏe từ HealthApp trên điện thoại cá nhân của bạn.

Thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác. Chúng tôi sẽ kết hợp thông tin này với thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và thông tin chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này và thông tin kết hợp cho các mục đích nêu trên (tùy thuộc vào loại thông tin chúng tôi nhận được).

TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và hiểu tầm quan trọng của việc giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ và điều chỉnh việc sử dụng thông tin cá nhân và/hoặc dữ liệu đó. Bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân và/hoặc dữ liệu của bạn có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba sau đây trong quá trình kinh doanh thông thường của chúng tôi:

· Bất kỳ thành viên nào trong nhóm của chúng tôi, có nghĩa là các công ty con của chúng tôi, công ty mẹ cuối cùng của chúng tôi và các công ty con của nó.

· Các bên thứ ba được chọn bao gồm:

o đối tác kinh doanh và người sử dụng lao động để thực hiện bất kỳ hợp đồng nào chúng tôi ký kết với họ hoặc với bạn;

o nhà quảng cáo;

o các nhà cung cấp dịch vụ phân tích và công cụ tìm kiếm hỗ trợ chúng tôi trong việc cải thiện và tối ưu hóa trang web của chúng tôi; và

o Các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan chức năng, theo bất kỳ luật hoặc lệnh nào của tòa án.

Dữ liệu được thu thập từ Ứng dụng Sức khỏe trên điện thoại cá nhân của bạn bao gồm chiều cao, cân nặng, giới tính, nhịp tim, bước chân hoặc lượng calo trên điện thoại cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba trừ khi bạn đồng ý. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo, bạn có thể yêu cầu chúng tôi điều chỉnh quy định của chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn được chỉ định trong mục quảng cáo được gửi cho bạn hoặc trên sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi.

NƠI CHÚNG TÔI LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Để cung cấp cho bạn Dịch vụ, chúng tôi có thể lưu trữ, xử lý và truyền tải thông tin tại Việt Nam và các địa điểm trên toàn thế giới - bao gồm cả những nơi bên ngoài quốc gia của bạn. Thông tin cũng có thể được lưu trữ cục bộ trên các thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Điều này bao gồm nhân viên tham gia, trong số những việc khác, thực hiện đơn đặt hàng của bạn, xử lý chi tiết thanh toán của bạn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ hoặc xử lý này. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với chính sách bảo mật này.

Nếu bạn sống ở Liên minh Châu Âu hoặc các khu vực khác có luật quản lý việc thu thập và sử dụng dữ liệu có thể khác với luật pháp Việt Nam, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, đến một quốc gia và khu vực tài phán không có luật bảo vệ dữ liệu giống như khu vực tài phán của bạn.

Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ an toàn của chúng tôi. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa bằng công nghệ SSL. Khi chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) mật khẩu cho phép bạn truy cập một số phần của trang web của chúng tôi bao gồm ứng dụng di động, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

Thật không may, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu của bạn được truyền đến trang web của chúng tôi; bất kỳ sự truyền tải nào đều có rủi ro cho bạn. Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các thủ tục nghiêm ngặt và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được lưu giữ trong thời gian cần thiết. Chúng tôi chăm sóc theo tiêu chuẩn công nghiệp hợp lý trong việc giữ an toàn tất cả dữ liệu của chúng tôi và ngăn chặn bất kỳ truy cập trái phép hoặc sử dụng trái phép nào.

BÁNH QUY

Chúng tôi sẽ chỉ đọc cookie từ tệp cookie của bạn được đặt ở đó thông qua tương tác của trình duyệt web của bạn với Trang web LivWell.

QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Chúng tôi thường sẽ thông báo cho bạn (trước khi thu thập dữ liệu của bạn) nếu chúng tôi có ý định sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích đó hoặc nếu chúng tôi có ý định tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích đó. Bạn có thể thực hiện quyền ngăn chặn việc xử lý như vậy bằng cách chọn một số ô nhất định trên các biểu mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu của bạn. Bạn có quyền xóa tài khoản của mình và bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Bạn có thể thực hiện quyền tự xóa tài khoản LivWell của mình và thông tin cá nhân được đính kèm với tài khoản đó, bằng cách kích hoạt xóa tài khoản. Bạn cũng có thể thực hiện quyền bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại Admin@Livwell.asia.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web của chúng tôi có thể, theo thời gian, chứa các liên kết đến và từ các trang web của các mạng đối tác, nhà quảng cáo và chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với các chính sách này.Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho các trang web này.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện đối với chính sách bảo mật của chúng tôi trong tương lai sẽ được đăng trên trang này và, nếu thích hợp, thông báo cho bạn qua e-mail. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với chính sách bảo mật của chúng tôi.

LIÊN HỆ

Các câu hỏi, nhận xét và yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này được hoan nghênh và nên gửi đến Admin@Livwell.asia.

Một đời sống khỏe toàn diện

Hãy để LivWell đồng hành cùng bạn mang đến lợi ích tốt nhất cho một đội ngũ xuất sắc
Nhận báo giá
__wf_reserved_kế thừa
__wf_reserved_kế thừa